OVER MIJ

Hoeveel verhalen zijn er over een leven te schrijven… ? Iedere dag weer een ander. Een boek op zich.

Mijn naam is Els Kuypers. Ik kom uit het Gooi, woonde geruime tijd in Amsterdam en leef tegenwoordig in de Haarlemmermeer.
In mijn bestaan heeft een beslissende kentering plaatsgevonden, een breuk met alles wat er voor mijn dertigste was ontwikkeld en gebeurd : opgegroeid in een welgesteld christelijk milieu had ik een academische studie Nederlands in Amsterdam voltooid, toen ik ziek werd.
Kort na de diagnose ‘ongeneeslijk’ kwam ik op wonderlijke wijze in contact met een alternatief genezer/magnetiseur die mij gedurende zeven jaar behandeld heeft. Een intensieve tijd waarin fysieke pijn hand in hand ging met een spontane spirituele ontwikkeling.
Ook toen al was schrijven mijn ding en grote troost. Dagboekschrijfster sinds mijn tiende , weet ik hoeveel rust en helderheid er in je hoofd kan ontstaan als je opschrijft wat je beweegt. Het liefst op papier en met de hand. Nog steeds. Het lichaam wil meedoen, kan meepraten.

Na een lange periode werd ik beter en kon ik aan ‘mijn tweede leven’ beginnen.
De richting in mijn bestaan was grondig verlegd zonder dat ik dat had beoogd. Naast verstand was er ruimte gemaakt voor gevoel en intuïtie en de drie konden voortaan in harmonie met elkaar gaan functioneren. Gaandeweg ontstond een vreugdevolle balans.

Het is goed geweest. Fantastisch zelfs. Ik heb mogen ervaren wat buitenzintuiglijke waarneming is en langs innerlijke weg geleerd hoe daarmee om te gaan. Het kunnen delen van kennis en ervaring maakt mij tot een gelukkig mens.

KIJK OP HET LEVEN

  • Rationele controle over het leven is betrekkelijk.

  • Onze werkelijkheidsbeleving wordt bepaald en beperkt door taal. Hierdoor hebben wij weinig zicht op de COMPLEXITEIT  die het wezen is van alles, ook van onszelf.

  • Complexiteit wil zeggen dat alles met alles samenhangt op een voor ons onvoorstelbare manier. Alles reageert op alles. Niets of niemand kan uit
    grotere verbanden vallen – ook al denken of praktiseren wij anders.

  • Naast de zichtbare werkelijkheid bestaat een onzichtbaar – ook wel geestelijk te noemen – universum waar energie heerst in eindeloze frequenties en bewegingen. De hoogste sferen in deze parallelle ‘wereld’ zijn vanuit menselijk perspectief gezien gekend als LIEFDE. Hierop kunnen wij ons (leren) afstemmen.

  • Veel over ons leven zullen we nooit te weten komen. Er zullen altijd meer vragen zijn dan antwoorden. Dit is moeilijk maar maakt het leven ook spannend. Soms krijgen we een glimp te zien. 

  • Niet verbitterd raken, openstaan en blijven vertrouwen is vermoedelijk de uitdaging voor ieder mens op deze planeet, ongeacht waar hij of zij woont of wie hij is.