DICHTER BIJ JOUrivier van vuur


nu wordt het doodgewone
stromen van een rivier
van vuur ook al
aan banden gelegd

je moet er verstand van hebben.
mannen werpen water en zand

een zonderling die tegensputtert
en met de vrouwen
op afstand
de armen ten hemel heft


(bij de Etna)beloften voor later


over alles heen gekeken
bomen op hun kop gezien
met groene vingertoppen

langs de hemel
en weer terug

stamgasten maar
voor later

daarmee zullen we het
binnen vier muren
in de tussentijd
moeten doen

Als je kijkt naar een woord,
wat zie je dan?
Letters. Je kunt ze tellen.
Zien dat ze in een volgorde staan.

(speel je er mee, gooi je ze los
in de lucht dan verdwijnt er
zonder twijfel iets of ontstaat
als je geluk hebt iets nieuws)

Niemand die meer weet
hoe het zo is gekomen
met dat woord en die letters
die precies in dat rijtje
bij elkaar moeten staan.

Maar kijk je wat dieper en door en door
dan ontwaar je trapjes naar beneden
waarlangs je je gang kunt gaan
en kunt horen
wat er aan leven daaronder zingt.

Als je kijkt in een woord,
wat gebeurt er dan?